Personalbil

Personalbil är våra kunders möjlighet att erbjuda bil till alla anställda på ett kostnadsneutralt sätt. Konkret betyder det att företaget leasar en bil genom SVA AB, och tillåter en anställd att använda den privat. Konceptet blir kostnadsneutralt för företaget genom att den anställde accepterar en lönereduktion som motsvarar bilens kostnader. Vi genomför alla beräkningar och presenterar ekonomin i upplägget för såväl den anställde och företag. Detta är med andra ord ett bra sätt för företaget att dela inköpsrabatter och andra fördelar med den anställde. Personalbil används oftast av personal som inte vill äga/binda upp kapital i en nyare privatägd bil och inte heller önskar att få överraskningar med hänsyn till reparationer och service. Personalbil ger alla anställda möjlighet till att köra en ny, säker och miljö smartare bil med en fast och förmånlig månadskostnad.