Partners

Vi samarbetar med alla bilmärken och alla kedjor av bilhandlare. Det betyder att våra kunder har frihet att fatta beslut kring slutlig leverantör av fordonen. Hos SVA AB bevarar ni alltså som kund möjligheten till att fortsätta sköta era befintliga relationer med lokala beprövade leverantörer. Samtidigt har ni säkerheten för att ni släpper bekymret kring hanteringen.
Har ni verkstäder lokalt, som ni gärna vill jobba vidare med även efter att vi tar över hanteringen av vagnparken så ser vi positivt på detta. Vi kommer att göra en utvärdering av verkstadens standard, för att säkerställa att de är auktoriserade för biltillverkarens krav till service och kontroller. Därefter tecknar vi ett samarbetsavtal med verkstaden och era fordon kan i fortsättningen servas av den personal som ni har förtroende för.