Vi samarbetar med EcoDriving (ecodriving.se), för at minska vår vagnparks miljöpåverkan. I första hand brukar våra kunder intressera sig för reduktion av förbrukat bränsle. En kursdeltagare sparar i genomsnitt 13 % på förbrukningen av drivmedel. Andra positiva effekter är att risken för olyckor och alvarliga personskador reduceras väsentligt. En annan vinst ur en företagssynvinkel är att företagets förare, upplevs som bättre trafikanter med ett bättre beteende. Detta är självklart särskilt viktigt, om ni som kund väljer att använda er vagnpark som ett sätt at branda och profilera er verksamhet.